Vægtprincippet i sætninger

Det er vigtigt at skrive i et let læseligt sprog. Hvis sætningerne er indviklede, dvs. det, man kalder tunge, kan det være svært for læseren at forstå indholdet.

Forvægt og bagvægt

Man bruger begreberne ”forvægt” og ”bagvægt” for at beskrive sætningsbygningen.

Forvægt er karakteriseret ved, at der kommer mange ord før sætningens centrale verbum.

Eksempel:
At dyrke motion, spise fornuftigt og holde hjernen i gang er vigtigt.
Forvægt er som hovedregel noget, man bør undgå, da det giver et meget stift sprog.

Bagvægt er karakteriseret ved, at der kommer mange ord efter det centrale verbum.

Eksempel:
Det er vigtigt at dyrke motion, spise fornuftigt og holde hjernen i gang.
Dette vil typisk være den mest letforståelige sætningsbygning.
Det gælder også, hvis sætningen har ledsætninger: Den er mest læsevenlig, hvis helsætningen står
først og ledsætningen derefter.

Eksempel:
Det er vigtigt at dyrke motion, spise fornuftigt og holde hjernen i gang, hvis man vil leve et
sundt liv.

Lette og tunge led

Vægtprincippet bruges også om de enkelte led i sætningen.

Lette led er korte, typisk tryksvage led, fx personlige stedord (ham, hans, jeg, hendes, sin). De står
normalt først i sætningen.

Eksempler:
Hun er venlig.
Han kommer ofte her.
Jeg kan lide at læse.

Tunge led er længere, typisk trykstærke led. De har tendens til at stå sidst i sætningen.

Eksempler:
Jeg kender ikke den eksterne konsulent
Du så ham forhåbentlig?
Det var sent for drengen.

Hvis det tunge led står forrest i sætningen, har den forvægt. Derfor bør man undgå at placere tunge
led forrest i sætningen.

Eksempel:
Den vindende statsminister iklædt jakkesæt og blåt slips med sin kone ved hånden ankom kort
efter kl. 22.

En sådan sætning er svær at forstå. Man kan løse de tunge led op med konjunktioner (bindeord)
eller ved at sætte nogle flere punktummer og kommaer:

Eksempler:
Statsministeren, som havde vundet, ankom kort efter kl. 22, og han var iklædt jakkesæt og blåt
slips, men havde sin kone ved hånden.
Statsministeren, som havde vundet, ankom kort efter kl. 22. Han var iklædt jakkesæt og blåt
slips, og han havde sin kone ved hånden.


Baseret på : |http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/Ifki/Akademisk_Skriftlighed/Materialer/Vaerktojskatalog/forvaegt_og_bagvaegt.pdf

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License