Transaktionsanalyse

Begreber

Transaktionsanalysens jegtilstande Psykoanalysens begreber Udtryk Modtager/transaktionspartner
Forældrejeg Overjeg Omsorg, hjælp, støtte, tilrettevisning, grænsesætning Taler til barnet i den anden
Voksenjeg Jeg Rationalitet, fornuft, skelnen, tilpasning Taler til den andens voksenjeg
Barnejeg Det Behov, følelser, impulsivitet Taler til forælderen i den anden

Transaktionstyper

Simpel transaktion
Fra én jegtilstand til den tilsvarende, og tilbage igen , fx:

  1. voksenjeg --> voksenjeg
  2. voksenjeg <-- voksenjeg

Kommunikationen er symmetrisk og ukompliceret, let at forstå og forholde sig til, uden skjulte dagsordener.

simpel-transaktion.png

Komplementær transaktion
Stabil kommunikation i en fast rollefordeling mellem to forskellige jegtilstanden, fx:

  1. forældrejeg --> barnejeg
  2. forældrejeg <-- barnejeg

Kommunikationen er asymmetrisk i den forstand at der kommunikeres mellem to personer på forskellige kompetence- og erfaringsniveauer, men den er som regel ukompliceret og let at forholde sig til fordi rollefordelingen er tydelig og accepteret af deltagerne. Der kan opstå problemer hvis den der står underst i hierarkiet, ikke længere godtager sin placering.

komplementaer-transaktion.png

Krydset transaktion
Forskellige jeg-tilstande kommer i spil i hhv. afsender- og modtagerrolle, fx:

  1. voksenjeg --> voksenjeg
  2. barnejeg --> forældrejeg

Kommunikationen er asymmetrisk, samt uklar og præget af dårlig forståelse. Her er mulighed for at gå galt i byen og misforstå hinandens hensigter. Her starter mange skænderier — og det der er værre!

krydset-transaktion.png

Skjult/blandet kommunikation
Samtidig kommunikation på to forskellige planer, heraf det ene budskab som undertekst, fx:

  1. voksenjeg --> voksenjeg + forældrejeg --> barnejeg

Kommunikationen er uklar, asymmetrisk og kan være præget af et skjult magtforhold. Den kan også være præget af ironi og humor, og i den forstand optræde positivt som en leg med, eller en udfordring af hinandens forståelse.

skjult-transaktion.png

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License