Hvordan skriver jeg et abstract?

Hjem | Opgaveskrivning

Hvad er et abstract?

 • Det hedder det samme på dansk og på engelsk
 • Det er en form for resumé med specielt formål og er en miniudgave af hele SRP/SRO-opgaven
 • Formål: at skabe et hurtigt overblik over hvad en videnskabelig artikel indeholder, hvilke metoder en forsker har anvendt, hvilke resultater han/hun er kommet frem til

Formalia:

 • Abstract skrives altid på engelsk
 • Det fylder typisk 10-20 linjer
 • Det placeres altid efter forsiden og før indholdsfortegnelsen
 • Det skrives i fulde sætninger uden punktopstillinger – altså prosa som når man skriver essays i engelsk

Typisk disposition:

 • Problemstilling(er)
 • Begrundelse for materialevalg, fremgangsmåde og teoretisk grundlag for den valgte metode
 • Væsentligste resultater
 • Konklusioner

Problemstillinger:

 • Hvorfor har du valgt at arbejde med denne/disse problemstillinger/emner?
 • Hvilke spørgsmål vil du forsøge at besvare i denne opgave? NB: Husk opgaveformuleringen!

Materialevalg og fremgangsmåde:

 • Hvordan påtænker du at komme frem til dine resultater? Angiv i korte træk hvad du vil arbejde med, fx:
  • I have analyzed two speeches by Barak Obama and Martin Luther King respectively and compared their rhetorical strategies.
  • I have analyzed a collection of poems in order to reach an understanding in a colonial perspective.

Resulater:

 • Hvad er du kommet frem til i dine undersøgelser?
 • Her er det vigtigt at du kan sammenfatte hovedessensen af dit analysearbejde/din undersøgelse, fx:
  • ”In my analysis of the collection of poems, I have found that the poems are divided in three groups that have different, but related themes.”

Konklusion:

 • Her samler du op på de problemstillinger som du indledningsvist ville undersøge, fx:
  • ”The three themes of the collection of poems can be interpreted as an expression of three stages of human experience: home – abroad – home. Thus they relate to a classic theme in the European Bildungsroman…”
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License