Tjekliste til sproglig analyse
Indholdsfortegnelse

Tjekliste

Brug begreberne i tjeklisten hvis du finder dem relevante i den konkrete analyse, dvs. hvis de kan bruges til at fremanalysere nogle pointer omkring teksten. Listen er kke udtømmende — der kan altid findes mere der er værd at kigge efter!

 • Rytme —> engagement: højt tempo, temposkift eller stille flow.
 • Dialogiske elementer —> interaktion med læser:
  • Retoriske spørgsmål
  • Udråb
  • Læserhenvendelser
 • Ordvalg:
  • Semantiske skemaer —> modsætninger, paralleller
  • Ladning: positivt, negativt, neutralt?
  • Stilistisk særpræg (≠ stilens nulpunkt)
 • Troper:
  • Metaforik/metonymi
  • Besjæling
  • Ironi
  • Dækning
 • Figurer:
  • Gentagelser
   • Anafor
   • Epifor
  • Paralleller/kontraster
  • Over-/underdrivelser
 • Syntaks og kohæsion:
  • Periodetype og -længde
   • Paratakse/hypotakse
   • Variation/monotoni
  • Koblingstyper
   • Additiv (sidestiller, fx og, samt, desuden, så)
   • Temporal (angiver tid, fx nu, endelig, aldrig, når, så)
   • Adversativ (angiver modsætning, fx men, dog, alligevel)
   • Kausal (angiver årsag og/eller virkning, fx for, som følge af, fordi)
   • Blandede: (lover noget, fremad- eller bagudpegende, fx idet foregående, for lidt siden, i det følgende, om lidt)
 • Kohærens/kohæsion:
  • Kronologisk
  • Logisk/argumenterende


Ordklasseoversigt

 • Substantiver
 • Verber
  • Tilstandsverber —> tiden er sat i stå
  • Sanseverber —> konkret og personlig
  • Kognitive verber —> abstraktion, refleksion
  • Forandringsverber —> proces
  • Handleverber —> energi, bevægelse
  • Anførelsesverber/inquit —> struktur, overblik
  • Modalverber —> modalitet, subjektivitet
 • Adjektiver
 • Adverbier
  • Tid
  • Sted
  • Måde
  • Grad
 • Præpositioner
 • Konjunktioner
  • Parataktiske (fx og, men)
  • Hypotaktiske (fx da, når, hvis)
   • Sammenligning
   • Relativsætning
   • Årsag
   • Logisk betingelse

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License