Slutningsformer

Efter at vi i nogle år har kæmpet med induktion og deduktion, dukker abduktion nu op i AT-sammenhæng. Det er hidtil ikke lykkedes mig at finde nogen entydig definition på begrebet, men dette er hvad jeg har forstået om det:

Induktion

— bevæger sig fra empirien til en teori (som er statistisk og sandsynlig):

  1. Bønnerne på bordet er hvide (iagttagelse)
  2. Bønnerne på bordet stammer fra sæk A (faktum)
  3. Bønnerne i sæk A er hvide (lovmæssighed)

Deduktion

— bevæger sig fra teori over iagttagelse til en konklusion (som er tvingende og nødvendig)

  1. Alle bønnerne i sæk A er hvide (lovmæssighed)
  2. Bønnerne på bordet stammer fra sæk A (iagttagelse, faktum)
  3. Bønnerne på bordet er hvide (konklusion — og bevis på at teorien/lovmæssigheden er sand)

Abduktion

— bevæger sig fra empiri og iagttagelse til et kvalificeret gæt

  1. Alle bønnerne i sæk A er hvide (faktum)
  2. Bønnerne på bordet er hvide (iagttagelse)
  3. Bønnerne på bordet stammer (nok) fra sæk A (kvalificeret gæt/hypotese)Kilder:

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License