Ordliste til non-fiction analyse

De faglige begreber du anvender til analysen af non-fiction tekster, kender du også fra dansktimerne. Her er de vigtigste med de tilsvarende engelske i parentes der hvor oversættelsen ikke er indlysende. (Du kan evt. bruge opstillingen som disposition for din analyse.)

Kommunikationssituationen (communication situation)

 • Who?
 • Where?
 • When?

Tema og budskab (theme and message)

 • Hovedtema (main theme)
 • Hovedsynspunkt/budskab (overall view/message)
 • Afsenders hensigt (intention, purpose)
  • Informere, orientere (inform)
  • Debattere/vurdere/argumentere (debate/appraise/argue)
  • Fortælle en god historie

Argumentationen (argumentation)

 • Åben (direct) vs. skjult (indirect) argumentation
  • Findes elementerne fra Toulmins model?
  • Bruges der kilder?
  • Er argumenterne relevante og holdbare (relevant and valid)?
  • Diskuteres der åbent med andre synspunkter (views/attitudes)?
  • Argumentkneb (tricks of argument)

Måder at argumentere på (rhetorical devices)

 • Appelformer (forms of appeal, modes of persuasion)
  • Logos
  • Ethos
  • Pathos
 • Talehandlinger (language functions/speech acts) (Få definitioner her):
  • Konstativer (constatives)
  • Direktiver (directives)
  • Kommisiver (commissives)
  • Ekspressiver (expressives)
  • Deklarationer (declaratives)

Sproglige virkemidler (language/linguistic and literary devices)

 • Ordvalg (selection of words)
 • Neutralt sprog vs. farvet (emotive) sprog
 • Billedsprog (imagery)
  • Comparison
  • Metaphor
  • Personification
  • Symbols
  • Irony
  • Self constructed words
  • Repetition
  • Contrast
  • Rhetorical questions
  • Attitude words (dvs. holdningsangivende ord som fx heldigvis, naturligvis, osv.)
  • Rhyme and rhythm

Konklusion på analysen (conclusion)

Opbygning (composition/structure)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License