Opgavetyper i Engelsk

Der er forskellige opgaver til de forskellige niveauer, og opgaven på hvert niveau består af en sproglig opgave (delprøve 1) og en formuleringsopgave (delprøve 2).
Den sproglige prøve foregår i de traditionelle opgave på papir og uden hjælpemidler af nogen art, mens den i de kommende opgaver foregår på computer og med mulighed for finde hjælp på internettet.
Formuleringsopgaven foregår i de traditionelle opgaver sædvanligvis på computer, men uden internetforbindelse. I de kommende opgaver foregår den altid på computer og med mulighed for/krav om at bruge internettet.

Opgavetyper:

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License