Flyums 5, Engelsk

Flyums 5-punktsmetode har navn efter sin opfinder, den norske universitetslektor Karl Henrik Flyum.
Metoden er en arbejdsmåde eller et skriveværktøj, som kan bruges i alle fag, når man trænger til at komme i gang med skrivetræning eller i gang med en opgave – eller hvis man er gået i stå. Man ender med en kladde på et par sider i løbet af et modul.

Udgangspunktet for metoden er at en hvilken som helst opgave grundlæggende består af tre dele med i alt fem afsnit (the 5-paragraph essay):

  • Et indledende afsnit hvor hovedtemaet præsenteres.
  • Tre afsnit, som præsenterer og underbygger hver sin hovedpointe.
  • Et afsluttende afsnit med opsummering eller konklusion.

I stikordsform gør du sådan — efter at du først har læst teksten grundigt og overvejet dens indhold, fokus og argumentation/udsagn

  1. Skriv de tre første ord, der falder dig ind.
  2. Udvid de tre ord til tre sætninger.
  3. Skriv en indledningssætning og en afslutningssætning.
  4. Udvid de fem sætninger til fem afsnit.
  5. Korrektur.

Kom i gang med et litterært essay (A-niveau) efter Flyums metode

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License