Filmanalyse

Her er en række stikord til filmanalysen. Det er ikke en analysemodel, men en tjekliste over hvad man kan se på i en danskfaglig filmanalyse. Listen understreger hvor meget teknik og håndværk der er involveret i produktionen af en film, men husk at i danskfaglig sammenhæng handler filmanalysen først og fremmest om hvordan de tekniske greb virker — meget mere end om hvordan de udføres.

Billeder (Struktur, opbygning)

 • Frame: enkeltbillede: 1/24 sekund (~ ord)
 • Klip: det sted hvor to indstillinger er sat sammen (~ sætningstegn, fx komma/semikolon/punktum)
 • Indstilling: sammenhængende optagelse, fra ’optag’ til ’stop’, filmens mindste forløbsenhed (~ sætning)
 • Scene: lille sammenhængende handlingsforløb i samme tid og rum (~ afsnit)
 • Sekvens: større forløb bestående af flere scener, skift i tid og rum (~ kapitel)

Beskæring (Hvad ser vi?)

 • Supertotal (establishing shot): overbliksbillede, personer i miljø
 • Total: personer i fuld figur
 • Halvtotal: personer fra knæhøjde
 • Halvnær: personer fra livet og op
 • Nær: portrætbeskæring
 • Supernær: ansigtsdele

Perspektiv (Hvordan ser vi? Hvorfra?)

 • Normalperspektiv: i øjenhøjde – normaloplevelse
 • Fugleperspektiv: oppefra og ned – alt ser mindre ud
 • Frøperspektiv: nedefra og op – alt ser større ud

Komposition (Billedelementernes placering i rammen og indbyrdes forhold)

 • To-dimensionalt:
  • Det gyldne snit
  • Centralt / i siden
  • Oppe / nede
  • Symmetrisk / asymmetrisk
 • Tre-dimensionalt:
  • Forgrund
  • Mellemgrund
  • Baggrund
 • Balance/linjeføring (– kig både efter fysiske linjer og efter bevægelseretning og blikretning!):
  • Vertikale (opadstræbende)
  • Horisontale (rolige)
  • Diagonale (dynamiske)
  • Kælkede (~ uro, uvirkelighed, angst)

Kamerabevægelse

 • Statisk
  • Tilt (vertikalt)
  • Panorering (horisontalt)
  • Zoom (~ panorering i dybden)
 • Dynamisk
  • Travellingshots
  • Steadycam
  • Håndholdt

Stoflighed

 • Farver:
  • Toning / tintning
  • Farvesymbolik
 • Belysning:
  • Lowkey: mørke billeder (~ drama)
  • Highkey: normalbelysning
  • Frontalt: flad belysning
  • Modlys: udviskede detaljer, glorie
  • Sidelys: stærke skygger, kontrast
 • Tekstur:
  • Kornet
  • Plastisk
  • Sløret

Klipning

 • Montageklipning (synlig, iøjnefaldende)
  • Etablerende montage – etablerer filmens rum
  • Elliptisk montage – hurtig progression ved hjælp af spring og udeladelser
  • Tidsforlængende montage – langsom, dvælende progression, stemningsskabende
  • Krydsklipning – mellem to handlingstråde som mødes til sidst, ofte efter en stigning i klipperytmen
  • Parallelklipning – to parallelle handlingstråde som ikke mødes
  • Overspring – pludselige skift mellem personers synvinkel (= brud på 180-graders reglen)
  • Jumpcuts – hakkede billeder, tidsforkortet forløb
 • Kontinuitetsklipning (usynlig)
  • Klip i blikretningen
  • Klip i bevægelse
  • Det analytiske klip (zoom ind, fx fra supertotal til detalje)
  • Matchcut – med omdrejningspunkt i en overensstemmelse i billede eller lyd, fx så det samme objekt, eller et tilsvarende, går igen efter klippet
  • Lydbroer kan holde sammen på klipningen og få den til at føles naturlig

Lyd

 • Diegetisk (= synkron lyd, dvs. optaget sammen med billederne)
  • Incidentalmusik (synkron med handlingen)
  • Replikker
  • Reallyd
  • Subjektiv lyd (som hørt af en person i universet)
 • Ikke-diegetisk (= asynkron lyd, dvs. lagt på efterfølgende)
  • Underlægningsmusik
  • Voice-over
  • Effektlyde
  • Kontrapunktisk lyd (skaber kontrast til billederne)

– og husk nu at det alt sammen handler om hvorfor og med hvilken effekt, snarere end hvordan!

[Listen er baseret på Granild & Haaning: Medier i dansk (Systime, 2011)]

Se også:

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License