Essaytonen i Engelsk

wip1-200px.png

Sprogtonen

I engelsk er et essay ikke det samme som i dansk.

I engelsk er 'essay' betegnelsen for en analyserende artikel om en text, og sådan en skriver man i en bestemt type sprog — i en bestemt tone.

Og hvad karakteriserer så denne tone? Lad os kigge på disse eksempler. Det første er fra det virkelige liv, dvs. fra en aflevering, mens de to øvrige er mine forsøg på at rette det oprindelige til efter essaytonen uden at ændre mere end nødvendigt.

 1. In the story her we don’t hear about her age but because she got two sons and they are moved away from her, I think she is in the mid 50’s because of that.
 2. In the story her we don’t hear about her age, but since she has two sons who have moved away from her, she is probably in her mid 50s.
 3. Her age is not stated directly in the text, but since she has two grown-up sons, she is probably in her mid 50s.

Hvorfor er eksempel 2 bedre?

 • fordi perioden er blevet mere kompakt ved at der er anvendt hypotakse i stedet for paratakse i den første betingelsesledsætnings to dele;
 • fordi skriveren er forsvundet ud af teksten — her er ikke længere noget "I think …"

Hvorfor er eksempel 3 bedst?

 • fordi perioden er blevet gjort endnu mere kompakt ved at fjerne overflødig information (— det er vigtigere at sønnerne er flyttet hjemmefra end at de er voksne, og det sidste følger i øvrigt logisk af det første, så det kan læseren selv regne ud om nødvendigt)
 • fordi der er skabt større sproglig/syntaktisk variation ved hjælp af passivsætningen, og sætningens fokus er blevet markeret klart idet "Her age" er flyttet op foran.

Hvorfor refererer man i nutid — og hvordan gør man det?

Et udførligt referat af teksten er ikke en del af et litterært essay, men det kan være praktisk (eller ligefrem måske nødvendigt) at referere (dele af) handlingen kort. En del af essaytonen er at man referer fra teksten i nutid.
[…]

Brug citater korrekt

At kunne citere er en vigtig del af at skrive et godt essay, men det er ikke ligegyldigt hvad du citerer og i hvilken sammenhæng. Følg disse tommelfingerregler:

 • Citatet skal sige noget væsentligt om det emne du behandler i afsnittet. Det skal altså udvælges på basis af en analyse og fortolkning af teksten — ikke som led i samme!
 • Citaters betydning skal klart fremgå. Enten må du forklare citatet efterfølgende eller lade det stå som en konklusion på noget du allerede har behandlet. Du skal ikke genfortælle (parafrasere) citatets indhold, men udlægge dets betydning.
 • Citater bruges ikke i referater — deres funktion er at dokumentere/sandsynliggøre din analyse og fortolkning.
 • Citater skal skrives korrekt af — ned til mindste komma.

Ord vi hader …

Normal
er det modsatte af abnormal, dvs. det betyder ikke almindelig, men det modsatte af unormal eller abnorm. Om en person betyder det altså at der ikke er noget i vejen med vedkommende.
En person der blot er almindelig, dvs. upåfaldende, uden særligt iøjnefaldende kendetegn, er ordinary på engelsk. Så brug ordinary om en almindelig, gennemsnitlig, upåfaldende person i en tekst.
Som det fremgår, har vi faktisk den samme skelnen på dansk, så du skal måske forbedre dit danske ved samme lejlighed …
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License