Engelsk eksamensopgave, Stx A, med internetadgang

Hjem | Engelsk

Anvisningerne her er selvfølgelig kun vejledende, og du er frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden.

Om opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et analytical essay hvori du præsenterer en analyse af teksten, oftest med et eller to fokuspunkter. Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke og formidle.
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om
 • Struktur ‒ byg dit essay op over denne model:
BESTANDDELE INDHOLD OMFANG
Titel
Indledning Præsentation, overgang 1/8
Hoveddel Separate afsnit med hvert sit underemne 6/8
Afslutning Opsamling, konklusion, perspektivering 1/8

Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.

GODE RÅD EKSEMPLER

Titel

:-)
Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet, fx (husk anførselstegn):

 • An Essay on Edgar Allan Poe’s Short Story “The Tell-Tale Heart”
 • An Essay on “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe

Indledning

:-)
Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om:

 • Skriv gerne en tragtindledning
 • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
 • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
 • Start med et retorisk spørgsmål
 • …?

:-(
Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:

 • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
 • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …

Eksempler på indledninger

Tragtindledning (funnel introduction)

‒ Indledningen starter bredt og snævrer sig ind mod teksten

Ex. 1, udgangspunkt i et retorisk spørgsmål:
“Is it possible to execute a reckless deed solely for the fragile purpose of avoiding humiliation? The mysterious ways of human behaviour and development is the focus in the short story “Shooting an Elephant” by George Orwell from 1936 that is set in British Burma during the colonial time. The story is centred on a British police officer and an elephant at large, and through a modest gallery of characters we are consumed by a view on humanity in revolt.”

Ex. 2, udgangspunkt i en almen erfaring:
“Most people have an everyday routine. In most cases this is comfortable and gives you a feeling of structure and makes it easier to cope with life. However, there is a fine line between a well-planned and secure everyday life and a life of boredom and predictability that mechanically takes its course and distances you from life. This is exactly what the story “Stolpestad” by William Lychack from 2008 is about. It is about how the narrator’s day-to-day routine is so predictable that his life has become a condition of numbness.”

Indledning med udgangspunkt i et citat fra teksten

““[…] This is your life, Stolpestad.” (p. 2, l. 5). That is it, deal with it. A clearly negative second person narrator takes the reader through the life of the policeman Stolpestad; a non-motivated and truly stagnated husband and father from a small town in America. Stolpestad’s life is just passing by, and he is letting it. William Lychack takes us through the inner monologue of Stolpestad’s mind in the short story of the same name, written in 2008, describing Stolpestad’s battle of facing up to the truth of his life, sadly failing, losing his battle to Goliath symbolized in having to put down a dog for a young boy”.

Indledning med et retorisk spørgsmål

“How are we going to be remembered when we leave this earth? Are we going to be remembered at all? What about all of us normal people who are not Michael Jackson, Copernicus, or Shakespeare? Their names will live forever because of their huge achievements, but not many are going to be remembered like them. Most people grow up, get a job, start a family, and pass away. Big achievements create huge acknowledgement, and most people want to be acknowledged, but maybe it is not always that easy. Many people are sure they are going to turn out great and be remembered for a good job, but what if that is not the case? What is the point of living a life not doing what you thought you were supposed to do?”

Eksempler på metasprog

Ex. 1, Henvisning til opgaven:
“In this assignment I have been told to include an analysis of the narration and the title.”

Ex. 2, Henvisning til skriveren selv:
”Now that I have introduced the story, I should like to go on …”

To be cont'd

Hoveddel

Assignment A

I opgave A skal du foretage en litterær analyse og fortolkning. Materialet vil typisk være en novelle. Du kan sammenligne opgaven med den litterære artikel i eksamensopgaven i dansk.
Skrivehandinger:

 • analyse
 • interpret

Assignment B

I opgave B skal du foretage foretage en redegørelse, en analyse og en kommentar eller en diskussion. Herudover skal du anvende stof du selv finder frem. Redegørelsen vil typisk handle om et fænomen eller et emne i den offentlige debat, og analysen vil typisk være en argumentationsanalyse eller en retorisk analyse. Materialet vil typisk være en opinion article, suppleret med et mediemateriale, fx en lydfil eller et videoklip. Du kan sammenligne opgaven med kronikken i eksamensopgaven i dansk.
Skrivehandinger:

 • account for
 • analyze
 • comment
 • discuss

:-)

:-(

Afslutning

:-)

:-(

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License