Engelsk eksamensopgave, stx A

Denne artikels indhold er for hovedpartens vedkommende identisk med hvad der står om emnet på Octavius, men her er supplerende stof som ikke findes på skolens skriveportal, og der kan løbende komme nyt stof til som skal prøves af her inden det finder vej til Octavius.


Læs også:

Anvisningerne her er selvfølgelig kun vejledende, og du er frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden.

Om opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et analytical essay hvori du præsenterer en analyse af teksten, oftest med et eller to fokuspunkter. Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke og formidle.
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om
 • Struktur ‒ byg dit essay op over denne model:
BESTANDDELE INDHOLD OMFANG
Titel
Indledning Præsentation, overgang 1/8
Hoveddel Separate afsnit med hvert sit underemne 6/8
Afslutning Opsamling, konklusion, perspektivering 1/8

Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.


Titel

do.jpg

Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet, fx (husk anførselstegn:)

 • An Essay on Edgar Allan Poe’s Short Story “The Tell-Tale Heart”
 • An Essay on “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe


Indledning

do.jpg

Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om:

 • Skriv gerne en tragtindledning
 • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
 • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
 • Start med et retorisk spørgsmål
 • …?
dont.jpg

Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:

 • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
 • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …

Eksempler på indledningerHoveddel

Assignment A

I opgave A skal du foretage en litterær analyse og fortolkning. Materialet vil typisk være en novelle. Du kan sammenligne opgaven med den litterære artikel i eksamensopgaven i dansk.

Skrivehandinger:

 • analyse
 • interpret

Assignment B

I opgave B skal du foretage foretage en redegørelse, en analyse og en kommentar eller en diskussion. Redegørelsen vil typisk handle om et fænomen eller et emne i den offentlige debat, og analysen vil typisk være en argumentationsanalyse eller en retorisk analyse. Materialet vil typisk være en opinion article. Du kan sammenligne opgaven med kronikken i eksamensopgaven i dansk.

Skrivehandinger:

 • account for
 • analyze
 • comment
 • discuss


To be cont'd

do.jpg
dont.jpg


Afslutning

do.jpg
dont.jpg


nonfictxts.pdf
rhetanalysis.pdf

Hvordan analyserer du en non-fiction tekst?

Grundlæggende skal du:

 • Forstå hvad teksten handler om
 • Skelne mellem facts og meninger
 • Analysere hvordan indholdet præsenteres, og hvordan det er tilrettelagt for at kunne påvirke læseren.

Download en opskrift på non-fiction analyse i pdf-format
Download en opskrift på retorisk analyse i pdf-format


5p-essay.jpg

Hvordan skriver du dit essay?

 • Skriv 900-1200 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning
  • hoveddel, 1 — det kunne handle om hovedteksten
  • hoveddel, 2 — det kunne være en overledning til diskussionsafsnittet
  • hoveddel, 3 — det kunne være diskussionsafsnittet
  • afslutning
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit

Opskrifter på the five paragraph essay

5p-monster.gif

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License