Emnesætninger/fokussætninger

Emnesætninger/fokussætninger er den bedste måde at indlede afsnit på. Ved at bruge dem får du selv struktur på din tekst, og din læser får lettere ved at orientere sig i den.

Hvert enkelt afsnit i din artikel/kronik/essay bør have en bærende ide, eller en pointe der skal vises – ellers er der ikke nogen grund til at lave afsnittet. Derfor bør du skaffe dig et overblik over hvilke delemner og pointer du skal omkring, og dermed over hvilke afsnit du skal lave. Det overblik kan du bedst skaffe dig ved at lave en disposition – som ikke behøver være særlig fornem, for der er jo ikke andre der skal se den, men som helst skal vise gangen (progressionen) i din tekst.

I en almindelig dansk stil deler du ikke op i hovedafsnit/kapitler, som du vil gøre det i en større opgave. Så i artiklen/kronikken/essayet vil sammenhængen mellem hovedtanke, emnesætninger og afsnit være sådan her:

Overskrift/problemformulering Emnesætning 1 Afsnit 1
Emnesætning 2 Afsnit 2
Emnesætning 3 Afsnit 3

Husk at emnesætningen skal lægge op til hele afsnittet – den skal altså ikke være for snæver – og at du skal skifte til nyt afsnit (og ny emnesætning) når du har udtømt emnet eller vist din pointe. Du kan godt formulere den som et spørgsmål – men ikke hver gang! Sørg for at variere.
Her er 2 eksempler:

  • Hvad vil det så sige at Jean de France er en kokosnød? ’Kokosnød’ er en betegnelse man i indvandrerkredse bruger om en som ikke vil være sin kulturelle baggrund bekendt, men har travlt med at distancere sig fra den for at blive integreret – en som er hvid indeni og brun udenpå. Gælder det for Jean? Ja, man kan vel kalde ham et skoleeksempel, i den forstand at han ser ned på alt hvad han kommer fra, og alle der hører til der, mens han ikke kan blive fransk nok – eller det han nu forstår ved fransk. …(fortsæt selv)
  • Hvadenten man rejser ud for at få nye oplevelser, eller ind for at få et nyt sted at være, kan man blive så begejstret for sine nye omgivelser at man gør alt hvad man kan for at distancere sig fra sin baggrund. En person der på den måde fornægter sin baggrund, kalder man i indvandrerkredse en kokosnød – der er nemlig ingen sammenhæng mellem hans hvide indre og hans brune ydre, og ikke bare mister personen sig selv, men han bliver i omverdenens øjne en nar. Sådan en er Jean de France, men …(fortsæt selv)
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License