Eksamensretorik
cicero.png

Denne side handler om eksamenssituationen som en samtalesituation, som du har et præcist defineret mål med, nemlig at opnå den bedst mulige karakter. Af den grund kan du med fordel overveje hvordan du kan bruge de retoriske greb som du har arbejdet med i undervisningen.

Taler / eksaminand

 • Hvordan vil du skabe en god kontakt mellem dig selv og hhv. eksaminator og censor?
 • Har du nogle irriterende eller forstyrrende træk i dit kropssprog som du bør undgå? Hvordan?
 • Hvordan sikrer du dig at tempoet passer så du både får fyldt tiden ud og undgår at gå i stå?

Emnet / stoffet

 • Hvor kan du hente information?
 • Hvor ligger fokus i dit emne: hvad er vigtigst og hvad kan du springe over?
 • Hvilke argumenter kan du bruge, og hvilke eksempler kan du inddrage?

Sproget / terminologien

 • Hvilke faglige udtryk og begreber skal du bruge?
 • I hvilket omfang kan du bruge dit dagligsprog?
 • Har du nogle sproglige uvaner som du bør undgå, fx i form af ordvalg, formuleringer, gentagemønstre?

Tilhørerne / eksaminator og censor

 • Hvordan skaber du god kontakt?
 • Hvilke forventninger forestiller du dig eksaminator og censor har?
 • Hvordan forventer du eksaminator og censor vi indgå i samtalen?

Omstændighederne / eksamen

 • Hvad er karakteristisk for formen på netop denne eksamen?
 • Hvilke afsnit kommer eksaminationen til at falde i, og hvordan er din rolle i hvert af dem?
 • Hvilke tekniske hjælpemidler kan du benytte dig af – og hvilke bør du undgå?

OPBYGNING INDHOLD FORMÅL FOKUS
INDLEDNING Præsentation af
1. Din opgave
2. Din disposition
1. At give tilhørerne en forforståelse
2. At markere klarhed, overskuelighed – og din egen
gode vilje
Fortæl hvad du vil sige
HOVEDDEL 1. Sagsfremstilling
2. Dokumentation
/argumentation
At demonstrere din viden og dine færdigheder ved at
belyse emnet grundigt, nuanceret og dokumenteret
Sig det
AFSLUTNING 1. Sammenfatning
2. Perspektivering
At understrege hovedpunkterne og etablere overblik Fortæl hvad du har sagt

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License