Diskursanalyse

Diskursanalysen er en blæksprutte

En diskursanalyse trækker tråde ud i andre analysemetoder/-former. Her er et forslag til en analysemodel:

Diskursanalyse:

 1. Hvilken genre tilhører teksten?
 2. Med udgangspunkt i det valgte nodalpunkt, find en eller flere ækvivalenskæder
 3. Findes der antagonistiske ækvivalenskæder/differenskæder? Bygger de på de kendte antagonismepar (før-nu, oppe-nede, inde-ude, højre-venstre, (andre?)
 4. Er der sammenhæng mellem ækvivalenskæderne og tekstens genre?
 5. Er der flydende betegnere?
 6. Går bestemte ord og vendinger igen? Hvad bruges de til?

Argumentationsanalyse:

 1. Bruges der egentlig argumentation i form af påstand, belæg, rygdækning og gendrivelse?
 2. Bruges der styrkemarkører? Hvordan?
 3. Er hjemmelen explicit formuleret eller er den underforstået/implicit?
 4. Bruges der usaglig argumentation, fx i form af stråmænd og postulater?
 5. Hvilken vægt har plus- og minusord?
 6. Svarer argumentationsmåden til tekstens og genrens diskurser?

Retorisk analyse:

 1. Særlige forhold i forbindelse med kompositionen?
 2. Særlig vægt på bestemte appelformer?

Stilistisk analyse:

 1. Bruges der billedsprog, og i givet fald hvordan, til hvad?
 2. Findes der særlige semantiske skemaer i forbindelse med ækvivalenskæderne?
 3. Trækkes der på særlige konnotationer?
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License