Det retoriske pentagram
pentagram.png

At tale til nogen er ikke bare et spørgsmål om at stille sig op og åbne munden. En god taler skaffer sig kontrol over situationen ved at gøre sig mange forskellige overvejelser forud for sin fremlæggelse, uanset om det handler om en familiebegivenhed, et politisk møde eller en eksamenssituation. Med udgangspunkt i Ciceros retoriske pentagram, kan man fx stille spørgsmål som disse:

 • Hvem er jeg som afsender?
  • Hvad er min rolle?
  • Hvad skal jeg være opmærksom på?
  • Hvad skal jeg undgå?
 • Hvad skal jeg sige om emnet?
  • Hvad skal dækkes og hvad kan forbigås?
  • Hvilken rækkefølge skal delene præsenteres i?
 • Hvem er mine modtagere?
  • Hvad er deres forudsætninger for at forstå hvad jeg taler om?
  • Hvad er deres interesse?
  • Hvordan kommer jeg dem i møde?
 • Hvilken situation skal jeg tale i?
  • Hvilke krav stiller situationen til mig i forhold til
   • metode?
   • adfærd?
   • sprog?
 • Hvordan skal jeg udtrykke mig sprogligt? Fx i forhold til:
  • Stilleje/ordvalg
  • Objektivt/subjektivt
  • Engagement


Se også evt. siden om Eksamensretorik

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License