Dansk i SRP

Dansk kan indgå på to måder i SRP:

 1. Emnet er danskfagligt, og opgaven er emnecentreret
 2. Måden der arbejdes med emnet på, er danskfaglig, og opgaven har et særligt fokus på formidlingen

1. Danskfagligt emne

Her er det fx oplagt at arbejde sammen med et andet fag, som dansk har stof til fælles med. Det kan bl.a. være engelsk, samfundsfag, italiensk, spansk.

Her kan emnet f.eks. være:

 • Litteraturhistorie
 • Forfatterskaber
 • Genrer (fx femikrimi, ungdomsroman, fantasy)
 • Nyhedsformidling og nyhedskriterier
 • Talegenrer
 • Dokumentarudsendelser
 • Kortfilm
 • Sociale medier og platforme

2. Danskfaglig metode (Formidlingsopgave)

Her arbejder du med emnet (som kan ligge langt fra et danskfagligt emne) i dit andet SRP-fag, og formidler derefter dit resultat, fx i en populærvidenskabelig artikel. Sidste del af formidlingsopgaven består i en faglig refleksion over hvilke valg du har truffet omkring formidlingen.
I denne opgave vil det danskfaglige arbejde dreje sig om størrelser som fx:

 • Kommunikation
 • Retorik
 • Argumentation
 • Stilistik
 • Medieanalyse

Du kan læse mere om formidlingsopgaven her

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License