Dansk
Denne side er indgang til en række sider om forskellige danskfaglige emner. Her kan du finde små artikler om emnerne og masser af links til gode forklaringer på nettet.
Gå ind på siderne i menuen herunder for at se hvad der skjuler sig under menupunkterne.
…..Ordbøger, m.m.
— forskellige former for opslagsværker
…..Sprogligt
— grammatik, sproglige analysebegreber, tekstlingvistik, retorik, argumentation, samtale
…..Skrivning
— opgaveskrivning, herunder eksamensopgaven i dansk (kronik, litterær artikel, essay)
…..Analyse
— analysemodeller og -vejledninger
…..Litteratur
— om forfattere, perioder og tekster
…..Medier
— analoge og digitale
…..Diverse
— blandet godt


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License