Checkliste til skriftlig engelsk

Her er nogle gode, erfaringsbaserede råd til hvordan du kan forbedre kvaliteten af dine skriftlige afleveringer.
Husk at sproglig korrekthed ikke er en luksus, eller til pynt, men at den er en forudsætning for at kommunikationen lykkes perfekt. Hvordan har du det selv med at skulle læse hen over stavefejl, ufuldendte sætninger eller ordsammenstillinger du aldrig har set før?

Få mest muligt ud af den gratis hjælp:

 • Stavekontrol:
  • Har du valgt sprog?
   Stavekontrol og grammatiktjek virker kun fornuftigt hvis du har valgt engelsk som sprog (på menuen Funktioner i Word). Læg mærke til at der er mange slags engelsk at vælge mellem – du skal vælge britisk eller amerikansk
  • Britisk/amerikansk?
   Hedder det rumour eller rumor? Traveller eller traveler? Hedder det apartment eller flat? Du vælger selv om du vil skrive britisk eller amerikansk engelsk, men du skal huske at fortælle stavekontrollen hvilken variant du foretrækker (se ovenfor)
  • Obs på store begyndelsesbogstaver efter forkortelser!
   Word kan ikke finde ud af det, men starter helt automatisk med stort begyndelsesbogstav efter punktum – også selv om det er et forkortelsespunktum eller et ordenstalspunktum. Du kan godt lære Word nogle undtagelser, dvs. du kan skrive alle de forkortelser ind du bruger. Så prøv det, eller hold øje med forkortelserne, og ret selv!
 • Grammatikkontrol:
  • Ignorer Words modvilje mod passiv.
   Visse udgaver af Word protesterer mod passivsætninger, og det er en dårlig ide fordi det faktisk er en af de sætningstyper du skal beherske.. Du kan enten vælge at se stort på Words anbefaling, eller du kan ændre indstillinge for grammtiktjekket (menuen Filer -> Indstillinger), fx til 'casual'.

Typiske grammatikfejl

 • Kongruens (verbalkongruens)
 • Genitiv
 • Adjektiver/adverbier
 • Præpositioner
  • On/at/in
  • Against/towards
 • Relativpronominer:
  • Who/which/that/whom/whose
 • Tid
  • Hold den grammatiske tid
  • Skriv i nutid – med mindre du beskriver noget fortidigt

Sjuskefejl

 • Alt hvad der kan undgås med en smule opmærksomhed
 • Ikke alle fejl er lige vigtige, mens hvis der er mange nok, bliver de alle vigtige!

Tegnsætning

 • Semikolon ≠ kolon
 • Punktum/komma?
 • Nyt afsnit

Ordbogsopslag

 • Obs på ordklasse
 • Obs på synonymer
  • Betydningsforskelle,
  • Stilistiske forskelle
 • Obs på idiomer (faste vendinger)
  • Undgå danismer
  • Tjek først i ordbog, derefter i BNC, derefter i Google
 • Obs på verbalmønstre: bestemte verber kræver at blive fulgt på bestemte måder, fx af en ing-form elelr en infinitiv
 • Obs på bøjning: ental/flertal
 • Obs på stilleje
 • Undgå talesprog/lavt sprog/slang (medmindre du bruger det som stilistisk virkemiddel)
  • Tjek i ordbogen, evt. i en af de mange slangordbøger på nettet

Variation

 • Sætningslængde
 • Sætningsstruktur
 • Ledstilling (ikke altid subjektet først!)
 • Hovedsætning/ledsætning
 • Ordvalg
 • Undgå gentagelser (undtagen som overledning, se under afsnit)
 • Elaborer dit sprog! (Puds det, poler det, gør noget ud af det)

Stilleje

 • Skriv lidt formelt, men ikke støvet akademisk
 • Undgå talesprogsvendinger, slang og lav stil
 • Ikke på fornavn med forfatteren! — Ikke engang hvis det er din søster der har skrevet teksten!

Afsnit

 • Starter hvert afsnit med en fokussætning?
 • Er hvert afsnit rundet af?
 • Lægger hvert afsnit op til det næste? (Gentagelser, referentkæder)

Indhold

 • Skær ned på redegørelse
 • Undgå metasprog
 • Tjek at opgaven er besvaret i alle led
 • Er den røde tråd til stede?
  • Er der sammenhæng fra afsnit til afsnit?
  • Er der god progression fra afsnit til afsnit?
  • Ender du i nærheden hvor du startede (blot lidt klogere)?

Citater

 • Husk at bruge dem, men kun centrale
 • Skriv korrekt af
 • Flet korte ind, men isoler lange
 • Brug … når citatet ikke starter ligepå (sædvanligvis når du fletter)
 • Brug (…) til at markere udeladelser

Layout

 • Marginer, samme skrifttype og –størrelse, samme linjeafstand → tilstræb ensartethed, og undgå visuel støj
 • Undgå smarte tricks

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License