Afvigelser fra standardsprog

Hvad er standardsprog?

 • Den variant af sproget som af mange anses for at være korrekt. Det indeholder ikke ugrammatiske træk eller uautoriserede stavemåder, og det er ikke karakteriseret som hjemmehørende i et specielt geografisk område.

Typiske afvigelser:

 • Regionale særtræk, fx i ordvalg (kaffer på sydafrikansk engelsk) – men ikke de typiske forskelle på britisk og amerikansk engelsk
 • Dialekt (skotsk, irsk, sydstats-)
 • Sociolekt (arbejdersprog, overklasse-)
 • Slang/gruppesprog (fx chill out, take a hike)
 • SMS-sprog (texting) (forkortelser, smileys)
 • Lavt sprog (eder/bandeord, seksuelt farvede ord/four-letter words)

Typiske eksempler:

 • Nogle sammentrækninger (fx ain’t)
 • Dobbelt negativ (fx ain’t got no money)
 • Udeladelser/ellipse (fx you is de worst scumbag I ever seen)
 • Kongruens (fx you is de worst scumbag I ever seen)
 • Særlige stavemåder /artikulationer (fx you is de worst scumbag I ever seen)
 • Kasus (fx Me and the missus went to watch the game)
 • Særlige stavemåder ( fx all 4 u)
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License