About

Jeg underviser i engelsk og dansk på Viby Gymnasium i Aarhus.

Jeg har en hjemmeside, som jeg startede for ca. 20 år siden: Net.Kompas, som indeholder en masse undervisningsstof, men som kræver Frontpage hver gang den skal redigeres.

Denne wiki er et forsøg på at samle gode undervisningslinks og andre aktiviteter på en nemmere måde.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License