The Five-Paragraph Essay

5p-burger.gif

The Five-Paragraph Essay er en opskrift på hvordan et essay bør være skruet sammen. Den svarer til den opskrift du sikkert kender på en dansk stil: indledning - afhandling - afslutning, men er en smule mere detaljeret. Tag den med et gran salt, men brug den som inspiration.
Én ting er opdelingen i afsnit, en anden er hvordan man kommer fra afsnit til afsnit, sådan at afsnittene både markerer et skift til noget nyt og peger tilbage til det foregående, så den røde tråd holdes. Læs mere herunder:

5p-monster.gif
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License